Zajímavosti kolem výuky (nejen) angličtiny

Největším bohatstvím jsou lidé, které milujeme. Požehnáním jsou ti, kdož nás inspirují k dobru.

Učíme se hovorové angličtině Effortless - bez námahy

Effortless - Bez námahy? S nadsázkou možno říci ANO!
Každý, kdo se učil cizím jazykům se s tím setkal. Slovíčka, gramatika, testy, slovíčka, gramtika, texty...
Jen
ti nejsilněji motivovaní (ve škole jsme jim říkali šprtouni) dokázali
zvládnout jazyk tak, že absolvovali zkoušky a testy s výbornými
výsledky.
Kolik z nich však dokázalo ihned plynně mluvit cizím
jazykem? Jistě, ti, kdo se nějakým způsobem dostali do ciziny a měli
příležitost hovořit místním jazykem dost dlouho, nakonec pochytili
"ducha" jazyka a jsou schopni komunikovat na slušné úrovni.
A co my ostatní?...Dále se dovíte, že je to možné! Viz také: Effortless English LLC.
A my, ostatní?
Buy Now

Plynně anglicky bez námahy
V současné době máme možnost naučit se cizímu jazyku mnohem efektivněji, aniž bychom museli, tak říkajíce, "vytáhnout paty z domu".
Objevil jsem nedávno webové stránky, které nabízejí zcela nový pohled a metody výuky cizího jazyka, konkrétně angličtiny. A.J. Hogh na svých stránkách Effortless English LLC. nabízí praktickou možnost naučit se zcela automaticky, bez přemýšlení, rozumět rodilému mluvčímu a dokonce plynně anglicky hovořit v revolučně krátkém čase.
Navíc, aniž bychom se učili gramatickým pravidlům, získáme jistotu a cit pro gramatiku. Získáme cit pro jazyk, jeho melodii, dokážeme správně intonovat a vyslovovat.
Další podrobnosti  zde: Effortless English LLC
Buy Now

Co je Effortles English?
Je to soubor metod, jak se naučit rozumět a hovořit plynně anglicky bez biflování gramatiky a slovíček. Jsou to metody poslechové, kdy v jedné sadě lekcí najdete audio záznamy textu samotného, slovní zásoby k textům, lekce Ministory, v níž se text opakuje a student odpovídá na spoustu otázek pokládaných tak, aby odpovědi byly co nejjednodušší. Princip spočívá v poslechu rodilého mluvčího, mnohonásobném opakování a odpovídání na otázky a v jednoduchosti otázek. Grmatika i slovní zásoba, intonace a výslovnost se vštěpuje do vědomí poslechem. Sada obsahuje také doslovný přepis lekce. Ten student sleduje během prvních několika čtení tak dlouho, až si je jist, že rozumí celému zvukovému záznamu. Student není nucen k tvorbě vět, dokud si není jist, dokud sám nezačne spontánně hovořit. Říká se tomu "tiché období".
Podrobněji o tématu:
Effortless English LLC
Buy Now

Co není Effortless English?
Effortless English není biflování, není to výuka o gramatice, nenajdete zde popis gramatických pravidel. Neposkytuje akademickou znalost anglického jazyka. T.j. nenahradí přípravu k mezinárodně uznávaným testům TOEFL a pod. Neposkytne specializovanou slovní zásobu. Neposkytne zvládnutí veškerých gramatických zvláštností jazyka. Poskytne však dovednosti praktického používání jazyka a tím základ pro stutium v zahraničí.
Ještě mnohem více se dozvíte na stránkách Effortless English LLC
Buy Now

Ke se koná tento "zázrak"?

Najdete ho na stránkách Effortless English LLC. Jsou zde články, poslechové kurzy ve formátu MP3 nebo iPod, které si můžete stáhnout. Po registraci obdržíte osm e-mailů s radami, jak se efektivně naučit plynnou řeč.


Pro koho je Effortless English určena?
Na svých stránkách A.J. Hogh nabízí výuku anglického jazyka - přesněji hovorového jazyka, jak jej používají Američané. Není ovšem pro úplné začátečníky, je třeba mít alespoň základní slovní zasobu a truchu rozumět. Pomocí Effortless English se zvládnete naučit rozumět rodilým mluvčím a plynně s nimi hovořit. Více na Effortless English LLC
Buy Now

Opravdu bez námahy?
Už snad někomu "létali pečení holubi do huby"? Bez píle a zaujetí se
neobejde snad žádná činnost. Ale to, co děláme lze dělat i zábavně! A to je jedna z věcí, proč jsou tyto metody tak úspěšné. Ne nuda a biflování, ale tvůrčí přístup a zábavná, chce se říci až lehká forma je
tím "zázrakem"
.  Ale to už si sami ověřte na stránkách, které jsem nabídl. Navíc si lze na stránkách Effortless English psát a vyměňovat zkušenosti s ostatními, podobně "postiženými" z celého světa!
Můžete si okamžitě vyzkoušet na Effortless English LLC
Buy Now


Mohu si vykoušet, takový kurz prakticky?
ANO! Zde je volně ke stažení jedna taková lekce:
Effortless English LLC
 http://www.effortlessenglish.libsyn.com

Také na českém webu?


Určitě. Alespoň jednu takovou zajímavou stránku (blog) jsem objevil s názvem Nerozumíte mluvené angličtině?II a její starší verzi Nerozumíte mluvené angličtině?I.
Jak sama autorka - učitelka Angličtiny - říká, jde o "babské" rady, jak
si poradit s anglickým jazykem. Vskutku, stojí za to si přečíst!
Příště se podělím o vlastní zkušenosti s těmito metodami.
29.09.2008 08:04:10 | Autor: jaromirzatKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se